OBECNÍ KNIHOVNA ZAKŘANY
Naposledy aktualizováno: 20.6.2019

Návštěva žáků z místní základní školy v knihovně v roce 2007.

Fotografie z této akce jsou k nahlédnutí na první strně,taktéž fotografie z rekonstrukce a následné stěhování se do opravených prostorů knihovny.

________________________________________

OTVÍRACÍ   DOBA   ZŮSTÁVÁ   STEJNÁ

K A Ž D É     P O N D Ě L Í      14.   až   18.    H O D.  

Těšíme se na Vaši návštěvu!

_________________________________________________________ 

Knihovna přešla z programu Clavius na program REX .

Program je jednodušší a dá se ovládat a opravovat z Kuřimské knihovny.  

-------------------------------------------------------------------------------

Z M Ě N A !!! Z M Ě N A !!!

 Upozorňujeme čtenáře na změnu poplatků.

Děti do 15.let nebudou platit žádný poplatek.

Ostatním se poplatek zvyšuje

ze 30 na 50 Kč.

Upozorňuji, že je to poplatek na celý rok.

Poplatky pro rok 2019 zůstávají stejné jako v roce 2018.

_________________________________________________ 

Žádám klienty knihovny, aby zaplatili poplatek  již při první návštěvě knihovny, jinak  si bohužel nebudou moci půjčit knihy, počítač  nás k operaci - vypůjčky nepustí !  

----------------------------------------------------------------------------------- 

PRÁZDNINOVÁ OTVÍRACÍ DOBA:

V červenci bude otevřeno - 8. a 22.

V srpnu bude otevřeno - 5. a 19.

 Ostatní dny bude knihovna zavřená.

Přejeme všem pěknou a slunou

dovolenou a dětem příjemné prázdniny .

 

____________________________________________________________